Har ditt företag drabbats av växtverk?

När företaget växer är det lätt att tappa greppet om verksamheten. Resultatet blir ineffektiva processer, otydliga roller och sjunkande vinster trots en ökad omsättning.

Har ni möjlighet att växa men vet inte hur?

Många företag i dag sitter på möjligheten att expandera men saknar kunskap och verktyg att förvekliga detta. Låt inte osäkerhet och rädsla ta överhand utan ta hjälp med att utveckla ditt företag och dina medarbetare.

Det finns hjälp!

Svensk Affärsnyckel arbetar med små och medelstora företag i behov av hjälp med att utveckla och förändra sin verksamhet.

Vi på Svensk Affärsnyckel har lång erfarenhet av företag i utveckling. Vi arbetar med enkla och lättförståeliga verktyg vilket gör det lätt att få med sig all personal i förändringsarbetet som i sin tur borgar för snabba önskvärda resultat.

Vi erbjuder en dag gratis konsultation, där vi tillsammans med er bestämmer agendan. Därefter tar vi ett gemensamt beslut om och hur vi går vidare.


Växtvärk uppkommer när företag inte förändrar arbetssätt och organisation i takt med de nya förutsättningar verksamheten ställts inför. Ett företag i tillväxt kräver ständig förändring!

"The key to success, is to let everyone participate and take responsibility"

Våra Tjänster

"There is never a good wind for the sailor who doesn't know where to go..."

Hur Vi Arbetar

1. Företagsanalys

Vi börjar med att göra en grovanalys av Ert företag. Detta görs i normala fall genom en rundvandring i Ert företag och intervjuer med ett flertal utvalda medarbetare. Oftast klarar man av detta på en dag. Efteråt sammanfattar vi och presenterar ett åtgärdspaket för just Ert företag.

2. Behovskategorisering

Tillsammans med Er går vi djupare in på åtgärdspaketet och kategoriserar samt prioriterar de förändringar som vi skall fokusera på.


3. Målspec/Kravspec

Det är viktigt med tydliga mål därför sätter vi tillsammans upp en måspec/kravspec på vart Ni vill nå med de förändringar som skall genomföras.

4. Projektplan

En projektplan sätts upp där man enkelt, steg för steg, kan följa hela förändringsarbetet från start till mål. Här definieras också tidsramar, avstämningspunkter och kalkyl för projektplanen.


5. Genomförande

Vi genomför förändringsarbetet i enlighet med projektplanen. Vid avstämningspunkterna går vi tillsammans igenom hur projektet fortlöper. Vi jysterar planen där vi ser att önskade resultat inte uppfyllts.

6. Avslut & Projektavstämning

Efter avslutat förändringsarbete skall projektet stämmas av. Vi kontrollerar att vi nått de mål och kriterier som satts upp i steg 3 & 4.

"If you reach your goal you dont regret the trip of effort and trouble"